PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. Bezpieczeństwo instytucji$