Kommissionens förordning (EU) 2018/1679 av den 5 november 2018 om förbud mot fiske efter chilensk taggmakrill i SPRFMO:s konventionsområde med fartyg som för litauisk flagg