asia C-739/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 7.10.2019 – VK v. An Bord Pleanála