COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR ABORDAREA PROVOCĂRILOR DE PE PIEȚELE DE MĂRFURI ȘI PRIVIND MATERIILE PRIME