KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW STAWIANIE CZOŁA WYZWANIOM ZWIĄZANYM Z RYNKAMI TOWAROWYMI I SUROWCAMI