Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego (2021–2026) do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską