RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om användningen av kontraktsanställda år 2015$