Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/999 av den 21 juni 2016 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importrättigheter inlämnade under perioden 1 juli 2016–30 juni 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 431/2008 för färskt och fryst nöt- och kalvkött