Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version)#Tredje delen - Gemenskapens politik#AVDELNING VI - Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning#Kapitel 1 - Konkurrensregler#Avsnitt 1 - Regler tillämpliga på företag#Artikel 83