Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Energidialogen mellan Europeiska unionen och Ryska federationen mellan 2000 och 2004