RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport 2013–2018 om det finansiella läget för arbetslöshetsförsäkringssystemet för tidigare tillfälligt anställda eller kontraktsanställda och parlamentsassistenter som är utan anställning efter att ha lämnat sin tjänst vid någon av Europeiska unionens institutioner