Yttrande från Europeiska regionkommittén – En europeisk politik för jordbävningssäkring av byggnader och infrastruktur