Mål T-159/16: Överklagande ingett den 15 april 2016 – Metronia mot harmoniseringskontoret – EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA)