Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10265 — Hisense Group/Sanden) (Text av betydelse för EES) 2021/C 197/02