Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2013 av den 19 december 2013 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn