Zadeva T-697/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2020 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka ALTISPORT – Prejšnja besedna mednarodna znamka in prejšnja besedna znamka Evropske unije ALDI – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Primerjava proizvodov in storitev – Obveznost obrazložitve – Člen 94 Uredbe 2017/1001)