Sag F-116/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Buckingham m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse i såkaldt anden forfremmelsesrunde — forfremmelsesåret 2005 — tildeling af prioritetspoints — overgangsbestemmelser — de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45 — ligebehandlingsprincippet — formaliteten)