Mål T-361/16: Överklagande ingett den 4 juli 2016 – TBWA\London mot EUIPO (MEDIA ARTS LAB)