Europaparlamentets beslut (EU) 2018/1343 av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016