Zaak T-168/18: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2020 — Numbi/Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo – Bevriezing van tegoeden – Verlenging van de opneming van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen – Motiveringsplicht – Rechten van de verdediging – Verplichting voor de Raad om de nieuwe rechtvaardigingsgronden voor de verlenging van de beperkende maatregelen mee te delen – Onjuiste rechtsopvatting – Kennelijke beoordelingsfout – Eigendomsrecht – Evenredigheid – Vermoeden van onschuld – Exceptie van onwettigheid”)