T-168/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. február 12-i ítélete – Numbi kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetre tekintettel elfogadott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – A felperes nevének az érintett személyek listáján való további szerepeltetése – Indokolási kötelezettség – Védelemhez való jog – A Tanácsnak a korlátozó intézkedések meghosszabbítását igazoló új információk közlésére vonatkozó kötelezettsége – Téves jogalkalmazás – Nyilvánvaló értékelési hiba – A tulajdonhoz való jog – Arányosság – Az ártatlanság vélelme – Jogellenességi kifogás”)