SKRIFTLIG FRÅGA E-1042/04 från Roger Helmer (PPE-DE)och Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Pensioner: diskriminering av privata pensioner.