Skriftlig fråga E-1473/09 från Cristiana Muscardini (UEN) till kommissionen. Informationskampanj om valet till Europaparlamentet