Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10185 — Pierer Industrie/Palfinger/FSS/Jetfly) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 99/10