Skriftlig fråga P-4290/09 från Ismail Ertug (S-D) till kommissionen. Teknikneutralitet i samband med anbudsinfordringar för bredbandsnät