EMP Ühiskomitee otsus nr 95/2008, 26. september 2008 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)