Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 405/09