Kohtuasi F-49/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009 . aasta määrus — Bethuyne jt versus komisjon