Skriftlig fråga E-2321/07 från Charles Tannock (PPE-DE) och John Bowis (PPE-DE) till kommissionen. Föreslagen lagstiftning i Polen om homosexualitet