Skriftlig fråga E-0971/08 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Införlivande av direktiv 2004/107/EG i grekisk lagstiftning