Mål C-18/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, sammanträdande i Haarlem (Nederländerna) den 13 januari 2016 – K mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie