Uznesenie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o zastúpení členských štátov EÚ v Nadačnej rade Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a o koordinácii pozícií členských štátov pred zasadnutiami agentúry WADA