Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/609 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES attiecībā uz Āfrikas cūku mēra patogēnu identifikācijas testa izmantošanu, cūku nosūtīšanu caur pielikumā norādītajiem apgabaliem un minētā lēmuma piemērojamību (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2739) (Dokuments attiecas uz EEZ.)