Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/102 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i uchylająca decyzję Atalanta/4/2014 (Atalanta/1/2015)