C-94/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. május 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — HÉA — 2006/112/EK irányelv — A 98. cikk (1) és (2) bekezdése — Temetkezési vállalkozások által teljesített szolgáltatásnyújtások — Kedvezményes adómérték alkalmazása a gépjárművel történő halottszállításra irányuló szolgáltatások esetében)