Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1214 (2020. gada 21. augusts), ar ko attiecībā uz Ulmus L. koksni un konkrētiem stādāmiem Albizia julibrissin Durazzini un Robinia pseudoacacia L. augiem, kuru izcelsme ir Izraēlā, groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019