Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1583 z dne 18. oktobra 2018 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2006/766/ES glede uvoza školjk in ribiških proizvodov iz Peruja in Mjanmara za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6778) (Besedilo velja za EGP.)