Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1583 van de Commissie van 18 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2006/766/EG wat betreft de invoer van tweekleppige weekdieren en visserijproducten voor menselijke consumptie uit Peru en Myanmar (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6778) (Voor de EER relevante tekst.)