Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1583 tat-18 ta' Ottubru 2018 li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2006/766/KE fir-rigward tal-importazzjoni ta' molluski bivalvi u prodotti tas-sajd mill-Perù u mill-Myanmar għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument C(2018) 6778) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)