Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1583 (2018. gada 18. oktobris), ar ko Lēmuma 2006/766/EK I un II pielikumu groza attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu gliemeņu un zvejniecības produktu importu no Peru un Mjanmas (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6778) (Dokuments attiecas uz EEZ.)