2018 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1583, kuriuo dėl iš Peru ir Mianmaro importuojamų žmonėms vartoti skirtų dvigeldžių moliuskų ir žuvininkystės produktų iš dalies keičiami Sprendimo 2006/766/EB I ir II priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6778) (Tekstas svarbus EEE.)