Asia T-614/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2014 – Romonta v. komissio (Ympäristö — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa vuodesta 2013 lähtien koskevat siirtymäsäännökset — Päätös 2011/278/EU — Saksan kansalliset täytäntöönpanotoimet — Kohtuutonta rasitusta koskeva lauseke — Ammatillinen vapaus ja yrittämisvapaus — Omistusoikeus — Oikeasuhteisuus)