Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 174/2002 van 6 december 2002 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst