Odluka zajedničkog odbora EGP-a br. 174/2002 od 6. prosinca 2002. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u$