Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 174/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP