KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Posljedice za proračun Europske unije za 2018. i kasnije proračune u slučaju nedonošenja revizije na sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.$