Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 17 mars 2016.