Mål T-333/16: Överklagande ingett den 15 juni 2016 – Colgate-Palmolive mot EUIPO (360°)