Pisno vprašanje E-1017/09 vlaga Jens Holm (GUE/NGL) za Komisijo. Botoks