Skriftlig fråga E-005711/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) och Nikolaos Chountis (GUE/NGL) till kommissionen. Tillgängliga uppgifter om aspartam, risker med aspartam